Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnevern

Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon. For at vi som jobber i barnevernet skal kunne gjøre denne viktige jobben er vi helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra om bekymring for barn.

Aktuelt

Høring om skolekretsgrenser og nærskolerett

Nærskolerett og skolekretsgrenser

Forslag til ny veileder for praktisering av nærskoleretten og nye skolekretsgrenser i Lindesnes kommune var ute på høring i mai/juni 2022. Forslaget b...
Jodtabletter

Utdeling av jodtabletter i skoletiden

I forbindelse med skolestart signerer foresatte flere samtykkeskjema, blant annet om eleven kan få utlevert og ta jodtablett i skoletiden dersom en at...