Kommunal takst

Alle eiendommer med kommunal takst ble taksert på nytt i 2020. Taksten vil gjelde i 10 år. 

Informasjonsbrosjyre om eiendomsskatt for eiendommer med kommunal takst. pdf

Boligverdi

Eiendommer med boligverdi får årlig oppdatert taksten fra Skatteetaten. 

Informasjonsbrosjyre om eiendomsskatt for eiendommer med boligverdi. pdf