Våre åpningstider

Fra 1. august 2020 vil vi ha like åpningstider: kl. 06.45 - 16.30.

Ekstra dag i SFO

Under forutsetning at det ikke utløser ekstra bemanning, vil det for barn som allerede har SFO-plass være mulig å kjøpe seg ekstra dager på ordinære skoledager. Det er særskilt påmelding innen gitte frister til alle ferie- og undervisningsfrie dager.

Ta kontakt med SFO-leder hvis dere har behov. 

Planleggingsdager

Personalet har 5 planleggingsdager pr. år. SFO har da stengt. 

SFO om sommeren og andre fridager

Om sommeren holder SFO stengt i fire uker (uke 28-31). SFO er dessuten stengt jul- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.

Ved færre enn fem innsøkte barn i ferie- og fridager på en enkelt SFO vil det kunne gis skolefritidstilbud ved en annen SFO i samme «skoleklynge». For skoler med mindre enn 40 elever på 1.-4. trinn må det være minst tre innsøkte barn. Ved færre søkere gis SFO tilbud i samme skoleklynge.

  • Skoleklynge 1: Spangereid, Nyplass og Vigmostad
  • Skoleklynge 2: Frøysland og Furulunden
  • Skoleklynge 3: Holum og Ime
  • Skoleklynge 4: Øyslebø, Laudal og Bjelland