Hva er tiltakspakke kognitiv svikt/demens

 • En tjeneste som sikrer hjemmeboende personer og deres pårørende en systematisk og individuelt tilpasset oppfølging. 
 • Strukturert oppfølging vil kunne forebygge sykdom og gi økt livskvalitet. 
 • Målet med tiltakspakken er at vi tidlig skal kunne fange opp endringer i brukers og pårørendes fysiske og psykiske helsetilstand og sette i gang med aktuelle tiltak til riktig tid. 
 • Pårørende er en viktig ressurs og tiltakspakken bidrar til systematisk samarbeid med pårørende. Dette er viktig for å kunne gi riktige tjenester til riktig tid. 

Hensikten med tiltakspakken

 • Bidra til å gi bruker størst mulig grad av trygghet i eget hjem. 
 • Forebygge underernæring, dehydrering og fall, noe som ofte er årsak til innleggelse i sykehus. 
 • Oppdage infeksjoner tidlig for å kunne sette i gang med riktig og rask behandling. 
 • Legge til rette for brukermedvirkning. 
 • Ivareta pårørende. 

Hva tilbyr kommunen

Lindesnes kommune tilbyr systematisk oppfølging med hjemmebesøk av samme ressursperson fra hjemmebaserte tjenester ca en gang pr. mnd og aldri sjeldnere enn hver 3. mnd. Ved hjelp av en sjekkliste foretar ressurspersonen en helhetsvurdering av hjemmesituasjonen ved hvert besøk.

Ressurspersonen vil kontakte pårørende i forbindelse med hvert besøk. Tilstrekkelige tjenester og ev behov for nye tiltak og aktivitetstilbud vil bli vurdert ved hvert besøk. 

Hvem kan ta kontakt

 • fastlege
 • spesialisthelsetjeneste
 • kommunalt hukommelsesteam
 • hjemmesykepleie
 • pårørende

Personen med kognitiv svikt/demens må samtykke til at det søkes på tjenesten og til at pårørende kan bli kontaktet.

Hvordan ta kontakt

Du må fylle ut digitalt søknadsskjema som du finner nede på siden, under Skjema (Helse og omsorgstjenester - søknad om tjenester). Beskriv dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Det er anledning til å søke på vegne av andre. Bruk da din egen ID for å logge inn, og legg ved fullmakt fra den søknaden gjelder. 

Ta kontakt med demenskoordinator Hilde Berg Bentsen hvis du lurer på noe. 

Tildeling av tjenesten

Avdeling forvaltning og koordinering tildeler tiltakspakke ved kognitiv svikt/demens etter søknad om denne tjenesten