Innmelding av førsteklassing - frist 18. januar 2021

Fristen for å melde inn førsteklassingen til skoleåret 2021/2022 er 18. januar 2021. 


Du bruker skjemaet Innmelding skole - 1. trinn. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema. Husk å logg den inn via ID-porten.

Innmelding av førsteklassing etter 18. januar 2021

Du bruker skjemaet Innmelding skole. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema. 

Andre innmeldinger i skolen

Du bruker skjemaet Innmelding skole. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema. 

Dette skjemaet bruker du:

 • nye elever som flytter til kommunen
 • nye elever i skolekretsen, som skal begynne på nærskolen (flyttet internt i kommunen)
 • elever som har fått innvilget skolebytte internt i kommunen (bortvalg av nærskole)

Skoletilhørighet - nærskoleprinsippet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Denne retten omtales ofte som nærskoleprinsippet. 

Skolekretser:

 • Marnar ungdomsskole består av skolekretsene Øyslebø, Laudal og Bjelland.
 • Vassmyra ungdomsskole består av skolekretsene Holum og Ime.
 • Blomdalen ungdomsskole består av skolekretsene Furulunden og Frøysland.
 • Vigeland ungdomsskole består av skolekretsene Spangereid og Nyplass.

Enkelte adresser vil kunne ha en annen skole i annen skolekrets som nærmeste skole i avstand. Dette har å gjøre med historisk tilknytning, vurderinger knyttet til farlig skolevei, topografi, geografi osv. Dersom foreldre/foresatte ønsker at eleven skal gå på nærmeste skole i avstand (i annen skolekrets), vil dette la seg gjøre uten at man trenger å søke om skolebytte. 

Skolebytte

Det er mulig å søke om å få gå på annen skole enn nærskolen. Søknad sendes rektor på nærskolen.

I Lindesnes kommune gjelder følgende kriterier ved søknader:

ELEVER SOM SKAL BEGYNNE PÅ 1. ELLER 8. TRINN

 • En innvilgelse av en søknad skal i utgangspunktet ikke innebære økte kostnader for kommunen. Økte kostnader kan for eksempel knytte seg til klassesprekk. En vurdering av klassesprekk vil måtte ta utgangspunkt i pedagogiske og praktiske vurderinger. Det innebærer at det ikke trenger å være 30 elever for at en søknad kan avslås med henvisning til klassesprekk. Det vises til § 8.2 i Opplæringslova om pedagogisk forsvarlige gruppe/klassestørrelser.
 • Innvilget søknad skal ikke gi ekstra skysskostnader for kommunen.

SØKNADSFRIST:

 • Elever som skal begynne på 1. trinn: 8.januar. Det søkes om skolebytte i forbindelse med skoleinnmelding (via Oppvekstportalen).
 • Elever som skal begynne på 8. trinn: 1 april 

ELEVER SOM SØKER OM SKOLEBYTTE UNDERVEIS I BARNESKOLEN ELLER UNGDOMSSKOLEN

 • Elever som flytter internt i kommunen, men ut av skolekretsen vil kunne få innvilget søknad om å få fortsette på «gammel» skole. Innvilget søknad skal ikke gi skysskostnader for kommunen. Foresatte/elev er selv ansvarlig for skoleskyssen selv om avstanden er over 2 eller 4 km.
 • Når det gjelder psykososiale forhold må en eventuell innvilget søknad støttes av en skriftlig anbefaling fra PPT som tar utgangspunkt i følgende forhold:
  • Eleven har så store psykososiale vansker på nåværende skole at dette går utover læring, trivsel og utvikling
  • Det er sannsynlig at et skolebytte vil forbedre den psykososiale siden ved skoletilværelsen.
  • Dekning av skoleskyss vil i disse tilfellene innvilges.