Betalingsutsettelse

Du kan søke om å få en kortvarig utsettelse på betaling av eiendomsskatten, iht. eigedomskattelova § 25 2. ledd. 

Hvordan søker du?

Du søker via digitalt skjema. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema. Du identifiserer deg selv via pålogging til ID-porten. Vi trenger kun å vite kundenummeret ditt (dette finner du på fakturaen) og hvilken faktura du søker betalingsutsettelse for (fakturanummeret finner du på fakturaen).

NB! Ikke send personopplysninger pr e-post (personnummer, adresse, telefonnummer, kontonummer, helseopplysninger og lignende).  

Renter ved for sen betaling

Det blir beregnet renter med for tiden 10,75 % pr år for krav som ikke er betalt innen opprinnelig forfallsdato.

Hvordan renter beregnes ved for sen betaling av skatt, finner du i forskrift om rentegodtgjersle når eigedomsskatt vert innbetalt for seint eller betalt attende. 

Nedsettelse eller ettergivelse

Du kan søke om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten, ihht. eigedomsskattelova § 28.

Søknad om nedsettelse eller ettergivelse kan kun innvilges dersom det er spesielle grunner som gjør at det vil være svært urimelig å kreve deg for eiendomsskatt. 

Hvordan søker du?

Du fyller ut digitalt søknadsskjema. Dette finner du nede under Skjema. Du identifiserer deg selv via pålogging til ID-porten. 

Viktige vedlegg til søknaden: 

  • Kopi av siste tilgjengelige likning. Informasjonen i søknaden skal være oppdatert for søknadstidspunktet.
  • Eiere av borettslagsleiligheter: dokumentasjon på sin andel av borettslagets innbetalte eiendomsskatt.
  • Annen relevant dokumentasjon.

Hvordan behandles søknaden?

Det foretas en individuell og konkret vurdering av ditt behov for nedsettelse eller ettergivelse. Følgende faktorer kan tas med i vurderingen: inntekter, bankinnskudd, aksjer/fond, andre eiendommer, annen formue, gjeld, andre eiere, eiendommens verdi.

Skatten kan nedsettes eller ettergis helt eller delvis. Du har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Formannskapet behandler eventuelle søknader.

Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatten vil virke "særs urimelig". Dette er et strengt vilkår og er bare aktuelt rent unntaksvis.

Søknadens varighet

Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt gjelder for 1 år om gangen.