Skatteoppkrever

Har du spørsmål om betaling, faktura, kontonummerendring ndg skatt, så er det skatteoppkreveren du skal snakke med.

Lindesnes skatteoppkrever vil fra ca. 1 november 2020 overføres til Skatteetaten.

Gjeldende kontaktinfo frem til da:

 Store Elvegate 1a, Mandal