Skatteoppkrever

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Har du spørsmål?

Du finner mer informasjon, se skatteetaten.no. Her har du mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett.

Har du spørsmål, eller trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000, eller søke på nettsiden skatteetaten.no.