Vi kan tilby

Skolehelsetjenesten driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og unges fysiske-, psykiske- og sosiale helse. Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging. Helsesykepleier har ansvar for oppfølging av eleven og henvisning videre hvis det er behov for det. Et godt samarbeid med eleven, hjemmet og skolen er en viktig forutsetning for å lykkes. Vi henviser videre ved behov. Og så minner vi om at helsesykepleier har taushetsplikt. 

Helsesykepleier har åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat

Faste oppgaver

ALDERSTRINN FASTE OPPGAVER PÅ DE ULIKE KLASSETRINN
 5-6  år: Undersøkelse av lege og helsesøster på helsestasjonen. Høyde, vekt, syn- og hørselstest.
 1. klasse God skolestart.
 2. klasse: Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).
 3. klasse: Undervisning i forhold til aktivitet og kosthold. Vekt og høydemåling.
 5. klasse: Tilbud om pubertetsundervisning i klassen.
 6. klasse:  Vaksinering mot meslinger/kusma/røde hunder (MMR).
 7. klasse:  Vaksinering mot HPV.
 8. klasse Helseundervisning, trivselssamtale, vekt og høydemåling.
10. klasse:  Undervisning om seksuell helse, vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

Kontakt oss digitalt

Du kan kontakte skolehelsetjenesten digitalt og sikkert via Helsenorge.no