Tegn på nedstemthet/depresjon

Tegn/symptomer på dette kan være:

 • Fravær av glede
 • Tristhet                               
 • Tilbaketrekking                          
 • Søvn-problemer  
 • Følelse av å være verdiløs
 • Uro
 • Lite tiltakslyst/initiativ              
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker            
 • Irritabilitet

Antall kursdager, plasser og gjennomføring

 • Kurset blir ledet av to godkjente kursledere.
 • Kurset går over 10 ganger, en dag i uken i åtte uker, og deretter to oppfølgingsmøter på slutten av kurset.
 • Hver samling er på 2,5 timer per uke. 
 • Det er 8-14 deltakere på hvert kurs.
 • Kursboken «Å mestre depresjon» er obligatorisk og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Du får denne utdelt på første samling.

Påmelding, tid og sted

Påmeldingsfrist

 


Oppstart

Det er for tiden ikke satt ny dato for KiD-kurs. 


Kursdag

Tirsdager fra kl. 12:30-15:00


Kurssted

Læringssenteret, kantinen 3. etasje.

Hva koster kurset?

Kursavgift: kr. 435,- (kursbok). 

Krav om forsamtale

Alle som melder seg på KiD skal ha en forsamtale med kurslederne. På forsamtalen går vi kort gjennom innhold og arbeidsmetoder på KiD. Samtalen er viktig for å finne ut om kurset er det rette tilbudet for deg. I denne samtalen blir det avgjort, sammen med deg, om du får tilbud om å delta på kurset. 

Målet med kurset

 • Gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre.
 • Korte ned på varigheten av depresjon.
 • Gjøre de negative følgene av depresjon mindre.
 • Forebygge nye episoder med depresjon.

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Du lærer å vurdere og å endre dine negative tolkninger av det som skjer, samt å kjenne igjen og forandre negativt mønster på tanker og handlinger. Det er en anerkjent metode som er egnet til å gi hjelp.

Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger som holder vedlike og forsterker nedstemthet/depresjon.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset.  Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.

Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgård. Kurset er økonomisk støttet av Helsedirektoratet og det gjennomføres i regi av Fagakademiet.


Mer informasjon om KiD, finner du på hjemmesidene til:

Fagakademiet og Rådet for psykisk helse