Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi 2021-2024

Anskaffelsesstrategien skal støtte kommunens intensjoner, overordnede mål og satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel.

Lindesnes kommunes anskaffelser skal bidra til bærekraftig verdiskapning for kommunen og brukerne, og skape tillit til Lindesnes kommune som innkjøper.

Anskaffelsene skal bidra til effektiv bruk av kommunens ressurser, innovative løsninger og gjennomføres med vekt på kommunens samfunnsansvar.

Penger