Søke jobb i kommunen

Alle våre stillinger utlyses på Webcruiter. Ønsker du å søke jobb i Lindesnes kommune må du registrere deg, og søke via Webcruiter.

Hva trenger vi?

Kommunen har til enhver tid behov for dyktige medarbeidere innen mange yrker. Det kan være:

  • sykepleiere, helsearbeidere og assistenter
  • lærere, barnehagelærere og assistenter
  • rengjøringspersonell
  • ingeniører og sivilingeniører
  • ledere på ulike nivåer
  • fagarbeidere innenfor ulike fag
  • administrative stillinger 

Spørsmål om en stilling?

Kontakt fagenheten som søker etter folk. Hvem dette er finner du under aktuell stilling på Webcruiter.

Interne stillinger

Oversikt over ledige interne stillinger finner du på siden For ansatte. Denne siden er kun tilgjengelig for kommunens ansatte når de er tilkoplet det kommunale nett, dvs sitter på sin arbeidsplass eller påkoplet via hjemmekontorløsning.