ROSY - kart
ROSY - kart

Hvordan melder du om feil?

Ved innmelding av feil markerer du hvor feilen er i kartet før du spesifiserer type feil, tar bilde og sender inn. 

Vi gjør oppmerksom på at du IKKE må opplyse om personsensitive data når du melder inn feilen.

 

Her kan du melde inn feil knyttet til følgende kategorier:

 • kjørevei
 • avfall
 • skilt og trafikksikkerhet
 • vegetasjon
 • veidrenering
 • gang- og sykkelveier
 • parkering
 • gatemøbel
 • glatt veibane
 • brøyting
 • gatelys
 • problemer med sluk i vei
ROSY - statusvarsling
ROSY - statusvarsling

Status på innmeldt sak

I kartet kan du se status på innmeldt sak. De forskjellige fargene viser hvor langt saken er kommet i behandlingen. 

Personlig tilbakemelding

Ønsker du å få varsel om status, må du legge igjen e-posten din slik at vi kan kontakte deg.