Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter

Fritidsstøtte

Lag og foreninger, NAV eller Familiens Hus kan søke om fritidsstøtte til å dekke kontingent eller utgifter til fritidsaktiviteter på vegne av sine medlemmer, eller familier de er i kontakt med. 

Støtte fra NAV Økonomi til fritidsaktiviteter

Har du behov for økonomisk hjelp til å dekke utgifter knyttet til dine barn og unges fritidsaktiviteter, kan du søke om økonomisk støtte via NAV Lindesnes.  

Støtte fra NAV Integrering til fritidsaktiviteter

Er du bosatt i Lindesnes kommune og deltar i introduksjonsprogrammet? Da får du dekket utgifter knyttet til deltakelse i fritidsaktiviteter. Det kan for eksempel være kontingent eller utstyr som du trenger for å delta på aktiviteten.