Barnehager og skoler

Kommunen skal godkjenne og føre tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Kommuneoverlegen skal godkjenne nye barnehager og skoler, samt rehabiliteringer, tilbygg/tilleggsarealer og midlertidige lokaler. Godkjenningsprosessen består av to trinn, der planer for nyetableringer eller utvidelser skal vurderes, og det skal gis en endelig godkjenning når virksomheten er klar til å starte opp. Det må derfor sendes inn to søknadsskjemaer i godkjenningsprosessen. Kommuneoverlegen kan delta på prosjektmøter for å bli holdt orientert og sikre at forskriftens bestemmelser ivaretas tidlig i planprosessen.

Trinn 1- søknad om samtykke til planer

Søknaden er en søknad om samtykke til planer for lokaler og uteområder til barnehage/skole. Denne fylles ut av tiltakshaver, ved prosjektansvarlig, gjerne i samråd med virksomhetsleder. Søknaden sendes til kommuneoverlegen så tidlig som praktisk mulig, senest samtidig med innsending av rammesøknad til byggesaken.

Trinn 2 - søknad om godkjenning av arbeidsmiljø

Søknaden er en søknad om godkjenning av barns/elevers arbeidsmiljø. Den fylles ut av styrer/rektor og sendes til kommuneoverlegen før oppstart.

Tatovering og hulltaking/piercing

Lokaler som skal brukes til tatoverings- eller hulltaking/piercingvirksomheter skal godkjennes. Dette reguleres gjennom forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet. Alle tatoverings- og hulltakings-/piercingvirksomheter er pliktige til å søke om og ha godkjenning.

Frisører og hudpleievirksomheter som driver med for eksempel ørehulltaking, permanent make-up, microblading eller microneedling må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing.

Søknad skal sendes:

  • før lokalene tas i bruk
  • ved eierskifte
  • ved større endringer og utbygginger

Når kommuneoverlegen har mottatt søknad, vil vi ta kontakt med virksomheten for å avtale en tid for befaring.

Kommuneoverlegen i kommunen fører tilsyn med at hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter blir etterfulgt. Den som eier eller driver en slik virksomhet skal sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Virksomheten skal etablere et internkontrollsystem som beskriver de hygieniske rutinene som gjelder for driften.