Fase 1: Opprette en tiltaksplan

Drøft med nærmeste leder og opprett en tiltaksplan for barnet (last ned Mal for tiltaksplan). 


Beskriv observasjoner og bekymringer

Beskriv dine observasjoner og bekymringer (forhold ved barnet, samspill med foresatte, foreldreadferd (se Forhold ved barnet som bør vekke bekymring og Andre forhold ved barn, foreldre og foreldre/barn-samspill).

Mistanke om vold eller seksuelle overgrep?

Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep, kontakt og send melding til barnevernstjenesten og/eller politiet (se vedlegg 6). Gjennomfør eventuelt en samtale med barnet, gjerne i tråd med barnevernet (se Samtalen med barnet).

Fase 2: Kartlegging

Kartlegging av barnet/familien gjennomføres i løpet av 1-2 uker. Det blir gjennomført systematiske observasjoner i ulike situasjoner.


Systematiske observasjoner

Gjennomfør systematiske observasjoner i ulike situasjoner (Forhold ved barnet som bør vekke bekymring og Andre forhold ved barn, foreldre og foreldre/ barn samspill):

  • av/påkledning
  • måltid
  • henting/bringing
  • sosial lek
  • samlingsstund
  • stellesituasjon
  • på toalettet

Skriftlig dokumentasjon

Skriftlig dokumentasjon i tiltaksplan. Gjennomfør eventuelt en samtale med barnet: Samtalen med barnet

Kartlegg utviklingstrinn

Kartlegg utviklingstrinn "Alle med": Alle med-skjema

Fase 3: Foreldrearbeid

Gjennomføres i løpet av 3-6 uker. 


Gjennomfør foreldresamtale (se Foreldresamarbeid: Den nødvendige samtalen - å ta opp og dele bekymring for et barn med foreldene og Foreldresamarbeid: Førstesamtalen). Skriftlig avtale/plan med foresatte i barnets tiltaksplan. Avtal tid for ny samtale.

  1. Vurder kontakt med helsestasjon og fysioterapeut (se Samarbeid barnehage og helsestasjon). Ev. direkte til Fase 4.
  2. Gjennomfør barnehagetiltak, foreldretiltak og observasjon i henhold til avtaler fra foreldresamtalen og mål i tiltaksplanen.
  3. Vurder kontakt med oppvekstteamet i kommunen (se Oppvekstteam).

Fase 4: Samarbeid med andre

Foreta ny foreldresamtale i henhold til tiltaksplan. Observasjoner/vurderinger og foreldresamarbeid må avklare om det fortsatt er grunn til bekymring. 


I så fall anbefales følgende: 

Ved diverse vansker

Ved språkvansker, sosiale vansker, forsinket/avvikende motorikk, spisevansker eller sykdom/vedvarende fysiske plager, syn/hørsel-avvik der det ikke er bekymring vedrørende omsorgsforhold ⇒ anbefal foresatte rask kontakt med fastlege og/eller foreslå møte med helsestasjon (se Samarbeid barnehage og helsestasjon). Vurder samtidig tverrfaglig drøfting i oppvekstteamet.

Usikkerhet om typisk barnevernsak?

Drøft saken anonymt med barnevernstjenesten.

Begrunnet bekymring for omsorgsforhold?

Kontakt/melding til barnevernet (se Barnevernstjenesten - melding og samarbeid).

Oversikt sendes over av Anette når klar