Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tverrfaglig innsats for barn og familier

Tverrfaglig Innsats for barn og familier er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge gjennom systematisk arbeid, veiledning og støtte det er behov for.

Aktuelt

Barnehageopptak 2021

Samordnet barnehageopptak 2022

Barn som har barnehageplass i Lindesnes kommune er tildelt plass fram til skolestart eller til foreldre/foresatte skriftlig sier opp plassen. Det foru...