Helsestasjonen kan hjelpe deg med

  • Hjemmebesøk
  • Sped- og småbarnskonsultasjoner med helseundersøkelser
  • Foreldreveiledning
  • Helseopplysning
  • Vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet)
  • Oppfølging av familier med spesielle behov
  • Tverrfaglig samarbeid med f.eks. fysioterapeut, familiesenteret, barnevernet, PPT, barnehager, skoler, fastlege og sykehus.

Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkeforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Helsesøster

Foreldre/ foresatte kan ta opp ulike tema som utvikling, trivsel, kosthold og fysisk aktivitet for å nevne noe.

Helsestasjonslege

Forebyggende undersøkelser, henvisninger og samtaler. På grunn av smittefare ber vi om at syke barn ikke møter på helsestasjonen. Hvis barnet er sykt, skal fastlegen kontaktes.

Jordmor

Svangerskapskontroll utføres i samarbeid med byens leger. Vi tilbyr hjemmebesøk etter fødsel, ammeveiledning, prevensjonsveiledning og nyfødtscreening/ blodprøve.

Det er jordmortjenester på Vigeland, i Marnardal og i Mandal. 

Les mer om svangerskapsoppfølging her