QR-kode helsestasjonen
QR-kode helsestasjonen

Avlyse time eller sende melding til helsestasjonen

Du kan selv avlyse eller sende melding direkte til din kontakt på Helsestasjonen. Du kan også lese meldinger sendt direkte til deg. Dette gjør du via Helsenorge.no, eller QR-koden. 

Helsestasjonen kan hjelpe deg med

  • hjemmebesøk
  • sped- og småbarnskonsultasjoner med helseundersøkelser
  • foreldreveiledning
  • helseopplysning
  • vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet)
  • oppfølging av familier med spesielle behov
  • tverrfaglig samarbeid med f.eks. fysioterapeut, familiesenteret, barnevernet, PPT, barnehager, skoler, fastlege og sykehus

Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Helsesykepleier

Foreldre/foresatte kan ta opp ulike tema som utvikling, trivsel, kosthold og fysisk aktivitet, for å nevne noe.

Helsestasjonslege

Forebyggende undersøkelser, henvisninger og samtaler. På grunn av smittefare ber vi om at syke barn ikke møter på helsestasjonen. Hvis barnet er sykt, skal fastlegen kontaktes.

Jordmor

Svangerskapskontroll utføres i samarbeid med byens leger. Vi tilbyr hjemmebesøk etter fødsel, ammeveiledning, prevensjonsveiledning og nyfødtscreening/ blodprøve.

Det er jordmortjenester på Vigeland, i Marnardal og i Mandal. 

Les mer om svangerskapsoppfølging her