Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velg Oppvekstportalen når du skal


  • søke/bytte barnehage- eller sfo-plass
  • melde inn din kommende førsteklassing i skolen
  • oppdatere din eller ditt barns informasjon

Oppvekstportalen

Aktuelt

Skolevei

Trenger barnet ditt skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei?

Foreldre til elever som på grunn av særlig farlig skolevei trenger skyss kommende skoleår, må søke om dette innen 25. april.

Kvisla barnehage

Barnehager og skoler åpner mellom 20. og 27. april

Regjeringen vil gjenåpne barnehagene fra 20. april og senest 27. april, og 1. til 4. trinn på grunnskolen og SFO fra 27. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Etter påske vil det vil komme mer informasjon om hvordan dette skal gjennomføres i Lindesnes kommune.

Påskepynt

Tilsyns- og omsorgstilbud i barnehager og skoler i påsken

Regjeringen og partene i arbeidslivet har oppfordret barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner, og sårbare barn og unge får et tilbud. Informasjon om Lindesnes kommunes ordning finner du her.