Slik søker du

Du må sende inn søknad om treningstider innen 1. mai.

Klikk her for å søke via digitalt søknadsskjema

Dersom søknaden ikke er kommet innen fristen eller har mangler, kan det medføre at laget mister sin treningstid neste skoleår.

Hvem må søke?

Alle må søke om treningstider i våre kommunale idrettshaller, både nye søkere og de som har hatt treningstid inneværende år.

Søk endring i treningstid dersom det er betydelig endring i medlemstall siden siste søknad.
Dersom medlemstallet som kommer fra Agder idrettskrets (AIK) medio mai avviker fra de tallene klubben selv oppgir, kan treningstiden bli justert.  

Hvilke arenaer kan du søke på?

 • Holumhallen
 • Skytebane (i Holumhallen)
 • Mandalshallen – gammel hall
 • Mandalshallen - ny hall
 • Mandal Svømmehall
 • Klatrehall i Mandalshallen
 • Løpebane i Mandalshallen
 • Skytebane i Mandalshallen
 • Ime Volleyballhall
 • Frøyslandshallen
 • Vassmyrhallen
 • Lindesneshallen
 • Spangereidhallen
 • Marnarhallen
 • Bjellandshallen
 • Laudal Svømmehall
 • Sparebanken Sør Hallen Vigeland flerbrukshall
 • Sparebanken Sør Hallen Vigeland skytebane

Les mer om våre haller her

Hva koster det å leie?

Se Gebyrer og priser, under artikkelen. 

Retningslinjer for leie av alle treningsanlegg

 1. Ved å sende søknad om treningstid gjennom vårt elektroniske system bekrefter klubbene at sikkerhetserklæring og branninstruks er lest og forstått. Den som registrerer søknad er ansvarlig for videreformidling av dette til andre trenere/lagledere i egen klubb. En søknad bekrefter også at priser/fakturering samt rutiner for renhold etter klisterbruk er akseptert.
 2. Klubber som er medlem av Norges Idrettsforbund / Agder idrettskrets prioriteres.
 3. Treningstider tildeles mellom kl 15.00 - 22.00 mandag til torsdag, fredag til kl 21.
 4. Treningstider skal i hovedsak ikke brukes til serie- og cupkamper.
  Kamper skal legges til lørdag og søndag innenfor åpningstidene i Mandalshallen. I ubemannede haller må arrangerende lag ta ansvar for å låse hallen samt påse at uvedkommende ikke befinner seg i hallen. Etter arrangementet skal hallen ryddes og låses og det må sjekkes at det ikke befinner seg uvedkommende i hallen.
 5. Hjemmelaget har ansvaret for at besøkslaget overholder reglementet.
 6. Treningstid for barn og unge mellom 6 – 19 år prioriteres.
 7. Treningstid faktureres i henhold til gjeldene satser.
 8. Håndball med klister kan kun brukes i den eldste Mandalshallen, Holumhallen, Marnarhallen, Lindesneshallen og Spangereidhallen. Merk eget regelverk for renhold ved klisterbruk.
 9. Minimum 10 personer på trening for tildeling av hel hall.
 10. Ubenyttet treningstid/kamptid vil bli registrert og gi grunnlag for redusert treningstid innenfor gjeldende sesong/skoleår, og redusert tildeling neste år.
 11. Lag må vike treningstidene ved private eller kommunale arrangement i haller/gymsaler. Det blir gitt varsel om slike arrangement så tidlig som mulig.
 12. Klubben/laget må gi beskjed dersom treningstiden ikke benyttes. Ved ubenyttet treningstid i 2 uker og uten beskjed, blir treningstiden tildelt andre lag.

Ansvarlig trener/person

Ansvarlig trener/voksen person skal være tilstede i tildelt treningstid. 
Vedkommende er ansvarlig for:

 • sikkerhet, rydding og orden i garderober, dusjer og øvrig anlegg
 • forskriftsmessig bruk av utstyr som er tilgjengelig i hallen.
 • å gjøre seg kjent med anleggets branninstruks
 • rigging, trening og nedrigging gjøres innenfor tildelt treningstid. Anlegget forlates i samme tilstand som ved ankomst (ved avvik må dette dokumenteres med bilde og rapporteres til kommunen).
 • ballspill og bruk av treningsutstyr skal kun foregå i selve hallen, ikke i ganger, vestibyle, garderober, løpebaner, osv.
 • i haller der klister er tillat skal dette påføres ved anvist plass og relevant regelverk for renhold, etc. skal følges.  Klisterbruk begrenses mest mulig.
 • tilreisende /besøkende lag følger overnevnte punker.
 • melde fra om hærverk, ødeleggelser, uaktsom adferd og andre avvik til kommunen snarest mulig.
 • å delta på årlig dialog/brukermøte

Tildelingskriterier ved leie av svømmehallen med hoved- og varmtvannsbasseng

 • Publikumsåpen svømmehall, renhold og vedlikehold prioriteres.
 • Skolesvømming videreføres som inneværende skoleår med mindre annet er avtalt.
 • Behov fra skoler i kommunen.
 • Behov fra barnehager og SFO.
 • Søknader/behov fra lag og foreninger tildeles.
 • På grunn av begrenset kapasitet i Svømmehallen kan lag med få medlemmer bli tildelt treningstid sammen.
 • Leietakere forplikter seg til å ha instruktører med gyldig og godkjent livredningskompetanse (årlig bestått livredningskurs i regi av Mandalshallen). 

Gymsaler og haller tilknyttet en skole

Gymsalene administreres av de enkelte skolene (bortsett fra Ime).

Klubber/lag må vike treningstidene når skolen skal ha arrangementer i hallen. Lagene får beskjed og slike arrangement så tidlig som mulig.

Ubemannede haller

I ubemannede haller må arrangerende lag ta ansvar for å låse hallen samt påse at uvedkommende ikke befinner seg i hallen. Etter arrangementet skal hallen ryddes og låses og det må sjekkes at det ikke befinner seg uvedkommende i hallen.

Forsikring

Lindesnes kommune har ikke egen forsikring av brukere av anleggene, og lag/leietakere har derfor selv ansvar for forsikring for sine utøvere.

Dersom Lindesnes kommune ikke finner anlegget i orden etter utleie/trening vil leietaker bli fakturert for ev. ekstra renhold, medgått tid til rydding, nødvendige reparasjoner, etc.