Bestille time for vielse

Bestilling av time for vielse gjøres ved å sende mail til post@lindesnes.kommune.no.

Dersom du ønsker å snakke med noen i forkant, send mail eller ring en av oppgitte kontaktpersoner.

Hvem kan gifte seg borgerlig i Lindesnes kommune?

Tilbudet om borgerlig vielse gjelder i første rekke for par hvor minst en er bosatt i Lindesnes kommune.

Par fra andre steder kan også be om å få gifte seg i kommunen. Så langt det lar seg gjøre vil kommunen legge til rette for dette. 

Erklæring og attester

Søke skattetetaten om tillatelse (prøvingsattest)

Først av alt må dere søke Skatteetaten om tillatelse til å gifte dere. Skatteetaten sjekker om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår.  Det betyr at dere må logge dere på inn på Skatteetatens nettside og oppgi en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil seks uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være av nyere dato.

Erklæringer fra kommende ektefeller og forlovere

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring. Noen må fylle ut litt mer. Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn.

Forloverne må fylle ut forlovererklæring. 

Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.  Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor, som for Lindesnes kommune ligger i Lyngdal eller Kristiansand.

Prøvingsattest må sendes kommunen

Når saken er ferdig behandlet får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Denne må leveres Lindesnes kommune fortest mulig og senest en uke før vielsen.
Prøvingsattesten kan dere levere på fire måter:

 • Sende videre fra Altinn i en e-post direkte til kommunen
 • Skrive ut og levere den ved fysisk oppmøte på innbyggertorvene
 • Sende e-post til post@lindesnes.kommune.no
 • Sende post til Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Etter vielsen sender kommunen prøvingsattesten til Skatteetaten som ettersender endelig vielsesattest.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må ekteparet selv sørge for tolk.

Koster det noe?

Vielsen er gratis ved vielse i ordinær arbeidstid.

Tid og sted for vielse

Lindesnes kommune tilbyr vielse på følgende steder: 

Ordførerens kontor - Lindesnes rådhus, Mandal

 • Alle hverdager 

Kommunestyresalen/Gamle bystyresal - Lindesnes rådhus, Mandal

 • Alle hverdager

Kulturtorvet på Vigeland

 • Tirsdag - fredag: kl. 16:00 - 16:30
 • Lørdag: kl. 15:00 - 16:30

Dersom det er ønskelig å gifte seg andre steder og til andre tider, må ekteparet selv være ansvarlig for seremonisted, blomster, bord etc.  Ta kontakt med kommunen dersom dette er aktuelt.

Vielsesdagen

 • Ekteparet bes møte opp senest 10 minutter i før vielsen. Det må vises gyldig legitimasjon.
 • Lindesnes kommune kan stille med vitner ved behov.
 • Gjester er også velkommen til å delta på vielse. Vennligst gi beskjed på forhånd hvor mange gjester som vil være til stede.

Våre vigslere

Lindesnes kommune har 8 vigslere: 

Even Tronstad Sagebakken  Ordfører
Svein Jarle Haugland  Varaordfører
Randi Fredriksen  Kommunestyrerepresentant
Janne Fardal Kristoffersen  Kommunestyrerepresentant
Alf Erik Andersen  Kommunestyrerepresentant
Irene Lunde  Pensjonist (tidligere rådmannens stab)
Kjell Rune Olsen Rådmannens stab
Trine Merete Vasby  Lindesnes Avis (tidligere rådmannens stab)