Erklæring og attester

Først av alt....

Før dere gifter dere må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår.  Det betyr at dere logger dere inn på Skatteetatens nettside og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil seks uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske. 

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.  Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Når saken er ferdig behandlet får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Denne må leveres senest to uker før vielsen.
Prøvingsattesten kan dere levere på tre måter.

  • Sende videre fra Altinn i en e-post direkte til vigsler
  • Skrive ut og levere den ved fysisk oppmøte på innbyggertorvene
  • Sende post til Lindesnes kommune

Etter vielsen sender kommunen prøvingsattesten til Skatteetaten som ettersender endelig vielsesattest.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må ekteparet selv sørge for tolk.

Pris

Vielsen er gratis ved vielse i ordinær arbeidstid.

Tid og sted for vielse

Lindesnes kommune tilbyr vielse på følgende steder: 

Kommunestyresalen i Mandal

Annenhver fredag:       Kl. 12:00 - 15:00 (15. september – 1. mai)
Hver fredag:                 Kl. 12:00 - 15:00 (1. mai – 15. september )

Kulturtorvet på Vigeland

Hver dag:                     Kl. 16:00 - 16:30
Lørdag                         Kl. 15:00 - 16:30

 

Dersom ekteparet ønsker å gifte seg andre steder og til andre tider, kan det tas kontakt med kommunen. Ekteparet vil i slike tilfeller selv være ansvarlig for seremonisted, blomster, bord etc. 

Tilbudet gjelder i første rekke for par hvor minst en er bosatt i Lindesnes kommune, men par fra andre steder kan også be om å få gifte seg i kommunen. Så langt det lar seg gjøre vil kommunen legge til rette for dette. 

Vielsesdagen

  • Ekteparet bes møte opp senest 10 minutter i før vielsen. Det må vises gyldig legitimasjon.
  • Lindesnes kommune kan stille med vitner ved behov.
  • Gjester er også velkommen til å delta på vielse

Vigslere

Lindesnes kommune har 8 vigslere: 

Even Tronstad Sagebakken  Ordfører
Svein Jarle Haugland  Varaordfører
Randi Fredriksen  Kommunestyrerepresentant
Janne Fardal Kristoffersen  Kommunestyrerepresentant
Alf Erik Andersen  Kommunestyrerepresentant
Irene Lunde  Rådmannens stab
Kjell Rune Olsen Rådmannens stab
Trine Merete Vasby  Rådmannens stab