Hvordan kontakter du oss?

Du eller dine foreldre kan kontakte oss direkte eller fylle ut henvisningskjema. Skjemaet finner du nede på siden under Skjema. Det kan også være andre aktuelle fagpersoner som kontakter oss på dine vegne, for eksempel ansatte i barnehage, skole, PPT eller andre. Da må de først innhente samtykke fra dine foresatte.

Etter at henvisning er mottatt og registrert hos oss, vil du bli kontaktet pr. brev eller tlf. med informasjon om forventet oppstart. Vi bruker en prioriteringsnøkkel som definerer tidsfrister for oppstart av alle henviste saker. Det kan tidvis være noe ventetid.

Kontakt oss via digitalt skjema

Hva kan fysioterapeuten bidra med?

Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. De kan mye om hvordan skjelettet og musklene fungerer og hvordan du utvikler og beveger kroppen fra du er nyfødt til voksen. Dersom du har smerter eller plager i muskel- og skjelett, kan fysioterapeuten gjøre en grundig undersøkelse for å finne ut hvordan du beveger deg og hva som er vanskelig for deg. Sammen med deg og dine foreldre finner terapeuten ut om det er noen ting du kan øve på eller gjøre for å få det bedre. Det kan være alt fra råd og tips, til at du blir fulgt opp over litt lengre tid, individuelt eller i gruppe. Fysioterapeutene kan også bistå med tilrettelegging av dine omgivelser eller søke om ulike bevegelsehjelpemidler, dersom du har behov for det. 

Koster det noe?

Oppfølging hos fysioterapeut er gratis for alle barn og unge fra 0-16 år. Er du over 16 år må du betale en egenandel pr. behandling opptil frikortgrensen.

Hva kan ergoterapeuten bidra med?

Ergoterapeuter er opptatt av aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Vi har kunnskap om aktiviteter barn og unge gjør naturlig, samt hvilke tilpasnings- og tilretteleggingsmuligheter som kan benyttes ved behov. Vi kan hjelpe med vurderinger og veiledning i skole og barnehager, i forhold til daglige aktiviteter som for eksempel skriving, tegning, spisesituasjoner, av- og påkledning og lek.

Ergoterapeuten bistår gjerne med tilpasninger og tilrettelegging eller vi kan bistå i valg og søknad av hjelpemidler som gjør hverdagen mulig. Vi har kunnskap om tilpasninger av bolig for å gjøre hverdagen lettest mulig for deg. Vi arbeider for å sikre mestring, deltagelse og inkludering for alle gjennom aktivitet.

Vi som jobber her

Våre terapeuter kan hjelpe deg der du bor, i barnehagen, på skole eller SFO, eller du kan komme til våre lokaler på helsestasjonene i kommunen. Vi tilbyr våre tjenester til innbyggerne i hele kommunen. Det arbeider fire fysioterapeuter og en ergoterapeut med barn og unge tilknyttet Familiens hus i Lindesnes kommune. 

Fysioterapi for barn

Arbeidsdager

Telefon

Helsestasjon Mandal
Karine Haven, teamkoordinatorMandag - fredag 94 50 26 18
Eline Sunde-DahlMandag, tirsdag, onsdag og fredag 94 51 04 27
Mariell N. Ask Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
 
 90 07 32 06
Helsestasjon Vigeland og Marnardal
Anne Grethe WalvickMandag, tirsdag, torsdag og fredag
 
 97 08 11 96

Ergoterapi for barn

  
Line Paulsrud Mandag - fredag 46 86 28 64