Misfarving av vann

Vannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Dette er som regel ikke farlig, men vi anbefaler likevel å la vannet renne i kranen til vannet er klart igjen.​

Varsling om vannbrudd med mer

  • Vi informerer via internett og sosiale media.
  • Vi varsler på telefon eller ved direkte kontakt til berørte innbyggere:
    • når vi stenger vannet på grunn av vedlikehold og lekkasjer
    • ved anbefaling om å koke drikkevannet.

Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd

Vannets hardhet i Lindesnes kommune

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter. Hardhet uttrykkes vanligvis i form av tyske hardhetsgrader (°dH). Hardt vann danner belegg av kalkstein i kaffetraktere, vaskemaskiner, dampstrykejern, varmtvannsbeholdere ol. Dessuten reagerer kalsiumioner med såpe og andre vaskemidler slik at de virker dårligere. Såpe skummer ikke i hardt vann. 

Vann med opp til 8°dH er bløtt, 8–30 hardt og over 30°dH meget hardt.

Mandals nett 2,5dH
Bjellands nett 2,2dH
Spangereid/ Vigelands nett 0,4dH
Marnardal/ Laudal/ Øyslebø nett 1,9dH

Formål

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i forskriften (se under Lover og forskrifter).