Nødvarsel på mobil

Nødvarsel på mobil brukes av norske myndigheter til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Nødvarselet gir informasjon om hva som skjer og hvordan man skal beskytte seg selv. Det sendes ut via mobilnettet til alle mobiltelefoner i et definert område.

Denne varslingen vil bli brukt i tillegg til de informasjonskanalene som er i bruk i dag. Følg derfor med på nettsider og andre kanaler som myndighetene bruker for å kommunisere med oss innbyggere.

Slik foregår et nødvarsel

Telefonen vibrerer og lager en høy, sirenelignende lyd. I tillegg vil det komme opp en beskjed om hva du skal gjøre.

Til informasjon har ikke Lindesnes kommune sireneanlegg (tyfoner).

Hvem får Nødvarsel på mobil?

Du trenger ikke å oppgi noen opplysninger om deg eller mobiltelefonen for å motta nødvarselet. Teknologien er innebygd i de fleste nyere mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det gjør du gjennom å oppdatere til det nyeste programvareversjonene av iOS eller Android. Telefonen må være koblet på 4G/5G. Nødvarselet sendes ut likt til alle, også barn, unge og sårbare grupper.

Denne informasjonsfilmen er tekstet på flere språk.

Se tegnspråktolket informasjonsfilm her

Kommunal SMS- og telefonvarsling

Varslingssystemet er koplet opp mot kommunens kart. Vi kan derfor raskt varsle alle som bor i et geografisk område.

Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner. Det kan også sendes e-post til din digitale postkasse.

Hva kreves av deg for å kunne motta varsling?

Sårbare abonnenter

Sårbare abonnenter er bedrifter, særlig de som er avhengige av vann, strøm og annen teknisk infrastruktur for å drive sin virksomhet. Det kan blant annet være: 

  • alders- og sykehjem
  • leger
  • tannleger
  • barnehager
  • skoler
  • næringsmiddelprodusenter
  • restauranter
  • kaféer

På varslemeg.no kan du registrere din bedrift i en kategori, for eksempel at det er en eldrebolig, barnehage eller annen type bedrift. Ut fra kategorien kan din bedrift bli merket som sårbar. I en krise- og beredskapssituasjon kan kommunen velge kun å varsle sårbare abonnenter eller sende et eget varsel til denne gruppen. Dersom du er registrert som en sårbar abonnent, kan  kommunen se om du har mottatt varselet.