Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Videobesøk på sykehjem og omsorgsboliger

Pårørende savner kontakten med sine kjære på kommunens sykehjem og heldøgnsbemannende omsorgsboliger som følge av Korona-situasjonen. Lindesnes kommune innfører derfor videobesøk.

Når møte ansikt til ansikt må holdes til et absolutt minimum, håper kommunen at det å få møte hverandre på skjermen er et kjærkomment alternativ.

Videobesøk

Tilsyns- og omsorgstilbud i barnehager og skoler i påsken

Regjeringen og partene i arbeidslivet har oppfordret barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner, og sårbare barn og unge får et tilbud. Informasjon om Lindesnes kommunes ordning finner du her. 

Påskepynt

Telefontider i påsken

Oversikt over påskens telefontid for koronatelefonen, snakketelefonen for barn og unge, veiledningstelefonen for foreldre, ringevenn, NAVs nødtelefon og sentralbordet. 

Åpningstider i påsken

Innfører hytteforbud

Regjeringen har innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. 

Dette er en nasjonal forskrift, som kommunen ikke kan gi dispensasjon fra. 

For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune, fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Hytte med vann

Forbud mot bålbrenning

Brannvesenet Sør IKS innfører forbud mot all bålbrenning, bråtebrenning og sviing/flatebrenning på inn- og utmark fra 26. mars kl. 15.00. Utrykninger til hendelser forårsaket av åpen ild i terreng vil bli politianmeldt.

Bålforbud

Egen avdeling for koronasmittede pasienter

Lindesnes kommune oppretter en egen Covid -19 avdeling som skal ta imot pasienter som utskrives fra sykehuset før de er friske nok til å være hjemme. 

Mandal sykehjem

Hvem testes nå for Korona?

Lindesnes kommune følger de nasjonale retningslinjene og kriteriene for hvem som testes. Friske personer testes ikke. De som testes, er personer med luftveisinfeksjon, og blant disse prioriteres beboere på institusjoner, helsepersonell og risikopasienter. Friske personer testes ikke

Koronavirus
1 | 2