Hvorfor har vi kontroll?

Målet med kontroll er at Lindesnes skal være en trygg kommune, med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene, og ivareta alkoholloven.

Kontrollene består av:

 • Vandelsvurdering i driftsperioden
 • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber
 • Gjennomgang av nettsider og sosiale medier med tanke på alkoholreklame

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser skjenkekontrollørene blant annet etter

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Diskriminering av gjester
 • At bevillingen utøves på en forsvarlig måte
 • At butikken eller restauranten har internkontroll
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Hindring av skjenkekontroll
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Rapport

Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. I etterkant får bevillingshaver et brev med resultatet av kontrollen, inkludert kontrollørenes rapport.

Kommentere rapport

Bevillingshaver får anledning til å kommentere rapporten innen 2 uker. 

Prikker

Hvis det må konkluderes med brudd på alkoholloven, er kommunen forpliktet til å tildele prikker. Det følger av alkoholforskriften § 10-3 hvor mange prikker som skal ilegges for de ulike overtredelsene.

Inndra bevilling

Hvis et sted tildeles 12 prikker i løpet av en to-årsperiode, skal kommunen inndra bevillingen for et tidsrom på én uke.

Dersom det i løpet av to-årsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal inndragningen økes tilsvarende.

Alkoholforskriften. kapittel 10. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

Råd og veiledning

Ta kontakt med bevillingsmyndigheten i kommunen for gratis råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå ved salg- og skjenking av alkohol.

Kommunens rådgivere kan også komme på personalmøter og informere om alkoholloven og hva som bidrar til trygg og god drift, samt gi veiledning før oppstart av en virksomhet.