Salgstid øl

Salgstiden for øl følger lovens maksimal tider:

  • Mandag til fredag fra kl. 08.00 - 20.00
  • Lørdag fra kl.08.00 – 18.00

Det kan selges øl på valgdager. Alkoholvarer skal være betalt innen salgstidens slutt.

Kommunen har ikke satt begrensninger på påske og pinseaften. Da er det vanlig åpningstider.

Det betyr at:

  • dagen før helligdager er det normal salgstid (f.eks. onsdager før skjærtorsdag er salgstiden kl. 8.00-20-00)
  • pinseaften er normal salgstider på lørdag fra kl. 8.00-18.00

Skjenketid

Skjenketid for øl og vin

Inne og ute fra kl. 08.00 til kl. 02.30 alle ukedager

Skjenketid for brennevin

Inne og ute fra kl. 13.00 til kl. 02.30 alle ukedager

Skjenking på lektere i Mandalselva

Skjenking på lektere i elva kan skje i perioden 01.03-30.09. 

Plassering av lektere:

  • Lektere kan plasseres på strekningen fra Store Elvegate 39 (Alfreds hjørne) og til Store Elvegate 47 A  (i dag Bredden Bar og hygge).
  • Lektere kan kun plasseres utenfor egen restaurant.
  • Restauranter som ligger andre steder i byen, kan ikke få skjenkebevilling på lekter.