Målet med meklingen

Målet med meklingen er at dere skal lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som er til barnas beste.

Meklere

Klinisk sosionom Roy Madsen
 95 93 11 61
 roymad56@gmail.com

Mekler både i Mandal og Kristiansand


Familieterapeut Charlotte Wiese Møll
 95 27 04 25
 charlotte.wiese.moll@lindesnes.kommune.no

Mekler både i Mandal og Kristiansand