Målet med meklingen

Målet med meklingen er at dere skal lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som er til barnas beste.

Meklere

Klinisk sosionom Roy Madsen

Besøksadresse: Familiesenteret, ALTI, 3. etg
 95 93 11 61
 roymad56@gmail.com

Mekler både i Mandal og Kristiansand