Kunnskapsprøve

Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Hvem kan ta kunnskapsprøven? 

Alle over 20 år som ønsker det, kan ta kunnskapsprøven. Daglig leder må ha fylt 18 år for å kunne godkjennes som ansvarlig for serveringsbevillingen, og styrer/stedfortreder må ha fylt 20 år for å kunne godkjennes som ansvarlige for skjenkebevilling, men prøvene kan avlegges før fylte 18/20 år.

Hvordan ta prøven?

 • Kunnskapsprøven består av 30 spørsmål. Kandidatene må svare rett på minimum 24 spørsmål for å bestå.
 • Det er en egen prøve for salgsbevilling og en egen prøve for skjenkebevilling.
 • Maksimal tidsbruk: 60 minutter.
 • Du må ha kunnskap om alkoholloven, forskrift til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 
 • Hjelpemidler: ikke tillatt
 • Tilrettelegging: Dersom du har dysleksi, er svaksynt eller har andre utfordringer kan du får tilrettelagt gjennomføring. Tilrettelegging krever legeattest.
 • Prøven kan tas flere ganger dersom den ikke bestås.
 • Prøven tas ved innbyggertorvet.
 • Ta med legitimasjon.

Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Hvordan ta prøven? 

 • Etablererprøven består av 50 spørsmål.
 • Kandidatene må svare rett på minimum 40 spørsmål for å bestå.
 • Maksimalt tidsbruk:  90 minutter. 
 • Tilrettelegging: Dersom du har dysleksi, er svaksynt eller har andre utfordringer kan du får tilrettelagt gjennomføring. Tilrettelegging krever legeattest.
 • Hjelpemidler: Lovdata kan benyttes
 • Prøven kan tas flere ganger dersom den ikke bestås.

Hva koster det?

Du må betale kr. 400,- for å avlegge en prøve. Det må betales gebyr for hver prøve. 

Hvor kan du ta prøvene?

Prøvene kan tas på innbyggertorvene på:

 • Kulturtorvet, Vigeland
 • Buen, Mandal
 • Aulaen, Øyslebø.

Ta kontakt med Innbyggertorvet på forhånd for å bestille time.

Pensum

Det er utarbeidet eget læremateriell for forberedelse til prøvene. Dette kan bestilles hos vinn.no. På denne nettsiden kan du også ta en prøvetest, så ser du hvordan du ligger an med kunnskapen din – før du melder deg opp til prøven hos kommunen.

Pensum for etablererprøven er lovgivning av betydning for hvordan serveringsvirksomhet skal utøves. Dette knytter seg spesielt til hvilken lovgivning man må forholde seg til som næringsdrivende, herunder skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen o l.

Pensum for kunnskapsprøven er alkohollovenalkoholforskriften og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

Låne lærebok

Ved Lindesnesbibliotekene kan du bestille lån av læreboka "Læremateriell - kunnskapsprøven i alkoholloven : Skjenke- og salgsbevilling".