Endre kontornummer

Skal du endre kontonummeret? Dette gjør du enkelt selv ved å logge deg inn via ID-porten på Skatteetatens selvbetjeningssider. Velg hvem du skal representere. Både privatpersoner og bedrifter kan endre kontonummer. 

Logg inn på Skatteetaten 

Du kan også endre kontonummeret hvis:

  • det ikke er registrert et kontonummer tidligere
  • du har fått melding om at kontonummeret som er innsendt ikke er akseptert. 

Frist for endring

Fristen for å endre kontonummer avhenger av når du får skatteoppgjøret. Vær ute i god tid før du forventer å få skatteoppgjøret. Er du for sent ute, får du pengene til den kontoen som står på skattemeldingen din. 

Bruk godkjente kontoer

Skatteoppkreveren kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den du selv har valgt. De kontoer som du kan velge i selvbetjeningsløsningen er kontoer som du eller bedriften eier selv. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person eller bedrift. Du er selv ansvarlig for å vurdere egnetheten til kontoen. Kontonummer som krever KID kan ikke brukes. 

Gjelder også eldre skattemeldinger

Utbetalinger etter endringer på eldre skattemeldinger vil overføres til siste registrerte kontonummer.

Jeg får ikke endret

Om du ikke får endret slik du ønsker, må du skriftlig kontakte skatteoppkreveren i kommunen din. 

Dette må du dokumentere om du endrer hos skatteoppkreveren:

  • Som privatperson må du legitimere deg og legge ved bevitnet kopi av skriftlig legitimasjon, eller legge frem gyldig legitimasjon ved personlig fremmøte.
  • For næringsdrivende er det daglig leder for firmaet, eller den daglige leder har gitt fullmakt til, som må skriftlig bekrefte at kontoen kan benyttes. Det må sendes med dokumentasjon som viser at konto tilhører selskapet. 

Utbetalingskort

Dersom Skatteetaten ikke har noen bankopplysninger på deg, eller du ikke har en egnet konto, får du tilsendt et utbetalingskort. Dette kan heves på postkontor, i post i butikk og i de fleste banker. 

Norske utbetalingskort kan ikke brukes i utlandet.

Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan brukes. 

Utbetaling til utlandet

Dersom Skatteetaten ikke har bankopplysninger på deg, og du er registrert med adresse i utlandet, kan du få et brev fra Skatteetaten hvor du blir bedt om å opplyse om en bankkonto eller bekrefte at du bor på den registrerte adressen i utlandet. Det er viktig at du leser og svarer brevet. Registrer gjerne kontonummer elektronisk i selvbetjeningsløsningen.

Skatteetaten sender ikke utbetalingskort til adresse i utlandet med mindre du har bekreftet at du bor på adressen. Har du spørsmål om dette kan du kontakte din skatteoppkrever.