Oppfølgingstilbudene er både individuelle og gruppebaserte med temaer innenfor: kosthold, fysisk aktivitet, tobakk, søvn, psykisk helse, endring og mestring.

Målet er å formidle kunnskap, gi verktøy og veilede for å kunne etablere gode levevaner og mestre hverdagen. Frisklivssentralen en helsetjeneste i enhet for Rehabilitering og mestring i Lindesnes kommune.

Våre tilbud

 • Helsesamtale – en individuell samtale med fokus på deg og dine ønsker / behov for endring av levevaner.
 • Frisklivstrening – trening i gruppe ute og inne, tilpasset nivå til deltakerne
 • Frisklivsresept – 12 ukers kurs med ukentlige temasamlinger og treninger, et tilbud til deg som ønsker å endre livsstil knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk.
 • Bra mat for bedre helse - et kurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg.
 • Sov godt søvnkurs – et kurs som tar opp temaer om søvn, søvnvansker, søvnvaner og holdninger til søvn.
 • Kurs i belastningsmestring (KIB) – et kurs hvor man jobber med å kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil.
 • Tankevirus – et kurs med fokus på hvordan oppmerksomheten og tankene påvirker humøret og handlingene våre.
 • Sterk og stødig – treningsgruppe for seniorer med fokus på styrke og balanse.

Hvem kan delta?

Personer som har behov for drahjelp til å komme i gang med endring av vaner. Det gjelder også dem som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og som derfor trenger hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom.

Tilbudet egner seg også for dem som har utfordringer knyttet til psykiske helse.

Frisklivssentralen passer for dem som ikke finner andre egnede tilbud eller trenger til å finne ut hva som passer for dem.

Trenger du henvisning?

Du kan ta direkte kontakt med oss på Frisklivssentralen. Vi tar også imot henvendelser fra lege, annet helsepersonell eller NAV.

Aktivitetsoversikt

 

Kurs

Oppstart

Sted

Antall samlinger

Dager

Frisklivsresepten

Frisklivsresepten

Vinter/ vår 2021

Frisklivssentralen og Sanden treningssenter

12 uker

Tirsdag

Torsdag

 

Frisklivstrening

Frisklivstrening Mandal

Hele høsten

Lysthuset, Furulunden

 

Mandager
Kl. 14-15

 

Hele høsten

Sanden treningssenter

 

Onsdager
Kl. 14-15

Frisklivstrening Vigeland

Hele høsten

Vigeland ungdomsskole

 

Mandager
Kl. 14.20-15.20

 

Hele høsten

Vigeland ungdomsskole

 

Onsdager
Kl. 15-16

 

Hele høsten

Lysløypa Vigeland

 

Torsdager
Kl. 15-16

Frisklivstrening Marnardal

Hele høsten

Utetrening - forskjellige oppmøtesteder

 

Tirsdager
Kl. 10-11

 

Hele høsten

Laudal gymsal

 

Torsdager
Kl. 14-15

Lærings- og mestringskurs

Bra mat for bedre helse

Vinter/ vår 2021

Frisklivssentralen

5

Tidspunkt:
kl. 16-18

 • 14. april 
 • 21. april 
 • 5. mai 
 • 19. mai 
 • 2. juni 

Søvnkurs

Vinter/ vår 2021

Frisklivssentralen

5

 

Kurs i belastningsmestring (KIB)

 2. februar 2021

Læringssenteret

10

 Tirsdager
Kl. 12.30 - 15.00

Tankeviruskurs

11. november 2020

Frisklivssentralen

3

Onsdager
Kl. 16-18

Andre tilbud

Sterk og stødig Mandal

Går hele høsten

Kirkesenteret, gågata Mandal

Følger skolens ferie og fridager

Mandager
Kl. 10.15-11.15

Sterk og stødig Marnardal

Går hele høsten

Laudal gymsal

Følger skolens ferie og fridager

Tirsdager
Kl. 11.30-12.30

Sterk og stødig Vigeland

Oppstart 2. mars 2021

Sparebanken Sør hallen Vigeland (den nye idrettshallen)

Følger skolens ferie og fridager

Tirsdager
Kl. 14-15

 

Andre aktiviteter

Frisklivssentralen har en oversikt over tilbudet til frivillige og private aktører i Lindesnes kommune, og kan hjelpe deg med å finne et aktivitetstilbud som passer for deg.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.