Våre aktiviteter

Her er en oversikt over våre aktiviteter. Klikk på aktuell lenke for mer detaljert informasjon.

  • Helsesamtale – en individuell samtale med fokus på deg og dine ønsker/behov for endring av levevaner.
  • Frisklivstrening – trening i gruppe ute og inne, tilpasset nivå til deltakerne.
  • Frisklivsresept – 8 ukers kurs med ukentlige temasamlinger og treninger. Dette er et tilbud til deg som ønsker å endre livsstil knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn og røyk.
  • Bra mat for bedre helse - et kurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg.
  • Sov godt søvnkurs – et kurs som tar opp temaer om søvn, søvnvansker, søvnvaner og holdninger til søvn.
  • Kurs i belastningsmestring (KIB) – et kurs hvor man jobber med å kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil.
  • Tankevirus – et kurs med fokus på hvordan oppmerksomheten og tankene påvirker humøret og handlingene våre.
  • Sterk og stødig – treningsgruppe for seniorer med fokus på styrke og balanse.
  • Snus- og røykesluttkurs - kurset for deg som ønsker å slutte med snus og/ eller røyk sammen med andre.

Frisklivssentralen har en oversikt over tilbudet til frivillige og private aktører i Lindesnes kommune og kan hjelpe deg med å finne et aktivitetstilbud som passer for deg.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Hvem kan delta?

Personer som har behov for drahjelp til å komme i gang med endring av vaner. Det gjelder også dem som har økt risiko for sykdom, eller som har utviklet sykdom og som derfor trenger hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom.

Tilbudet egner seg også for dem som har utfordringer knyttet til psykiske helse.

Frisklivssentralen passer for dem som ikke finner andre egnede tilbud eller trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.

Trenger du henvisning?

Du kan ta kontakt med oss direkte på Frisklivssentralen. Vi tar også imot henvendelser fra lege, annet helsepersonell eller NAV.

Målet til Frisklivssentralen

Oppfølgingstilbudene er både individuelle og gruppebaserte med temaer innenfor kosthold, fysisk aktivitet, røyk, søvn, psykisk helse, endring og mestring.

Målet er å formidle kunnskap, gi verktøy og veilede for å kunne etablere gode levevaner og mestre hverdagen. Frisklivssentralen er en helsetjeneste i Enhet for rehabilitering og mestring i Lindesnes kommune.