Oppfølgingstilbudene er både individuelle og gruppebaserte med temaer innenfor kosthold, fysisk aktivitet, røyk, søvn, psykisk helse, endring og mestring.

Målet er å formidle kunnskap, gi verktøy og veilede for å kunne etablere gode levevaner og mestre hverdagen. Frisklivssentralen er en helsetjeneste i Enhet for rehabilitering og mestring i Lindesnes kommune.

Våre tilbud

  • Helsesamtale – en individuell samtale med fokus på deg og dine ønsker/behov for endring av levevaner.
  • Frisklivstrening – trening i gruppe ute og inne, tilpasset nivå til deltakerne.
  • Frisklivsresept – 12 ukers kurs med ukentlige temasamlinger og treninger. Dette er et tilbud til deg som ønsker å endre livsstil knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn og røyk.
  • Bra mat for bedre helse - et kurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg.
  • Sov godt søvnkurs – et kurs som tar opp temaer om søvn, søvnvansker, søvnvaner og holdninger til søvn.
  • Kurs i belastningsmestring (KIB) – et kurs hvor man jobber med å kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil.
  • Tankevirus – et kurs med fokus på hvordan oppmerksomheten og tankene påvirker humøret og handlingene våre.
  • Sterk og stødig – treningsgruppe for seniorer med fokus på styrke og balanse.

Hvem kan delta?

Personer som har behov for drahjelp til å komme i gang med endring av vaner. Det gjelder også dem som har økt risiko for sykdom, eller som har utviklet sykdom og som derfor trenger hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom.

Tilbudet egner seg også for dem som har utfordringer knyttet til psykiske helse.

Frisklivssentralen passer for dem som ikke finner andre egnede tilbud eller trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.

Trenger du henvisning?

Du kan ta kontakt med oss direkte på Frisklivssentralen. Vi tar også imot henvendelser fra lege, annet helsepersonell eller NAV.

Aktivitetsoversikt

Kurs

Oppstart

Sted

Antall samlinger

Dager

Frisklivsresepten

Frisklivsresepten

Gr. 6:  
14.  sept til 
2. des

Frisklivssentralen/Furulunden og Sanden treningssenter

12 uker

Tirsdager kl. 9-11:15

Torsdager kl. 9-10

Frisklivstrening

Frisklivstrening Mandal

16. august

Lysthuset, Furulunden

 

Mandager kl. 14-15

 

18. august

Sanden treningssenter
Oppstart inne 8. september

 

Onsdager kl. 14-15

Frisklivstrening Vigeland

16. august

Sparebanken Sør hallen Vigeland

 

Mandager kl. 14:20-15:20

 

18. august


Sparebanken Sør hallen Vigeland

 

Onsdager kl. 15-16

 

19. august

Lysløypa Vigeland

 

Torsdager kl. 15-16

Frisklivstrening Marnardal

17. august

Utetrening - forskjellige oppmøtesteder

 

Tirsdager kl. 10-11

 

18. august

Laudal gymsal

 

Torsdager kl. 13-14

Lærings- og mestringskurs

Bra mat for bedre helse

17.  nov 24.  nov 
8.  des
15. des 
12. jan

Frisklivssentralen

5

Onsdager kl. 16-18

Søvnkurs

27. okt
3. nov
10. nov
1. des
5. jan

Frisklivssentralen

5

Onsdager kl. 16-18

Tankeviruskurs

29. sept
6. okt
13. okt

Frisklivssentralen

3

Onsdager kl. 16-18

Andre tilbud

Sterk og stødig Mandal

30. aug

Kirkesenteret, gågata Mandal

Følger skolens ferie og fridager

Mandager kl. 10:15-11:15


Sterk og stødig Mandal
 

2. sept
Kafe hjerterom, Mandal sykehjem Følger skolens ferie og fridager Torsdager kl. 10-11

Sterk og stødig Marnardal

20. aug

Laudal gymsal

Følger skolens ferie og fridager

Fredager kl. 10-10:45

Sterk og stødig Vigeland

31. aug

Sparebanken Sør hallen Vigeland

Følger skolens ferie og fridager

Tirsdager kl. 14-15


Andre aktiviteter

Frisklivssentralen har en oversikt over tilbudet til frivillige og private aktører i Lindesnes kommune og kan hjelpe deg med å finne et aktivitetstilbud som passer for deg.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.