Våre tilbud

  • Helsesamtale – en individuell samtale med fokus på deg og dine ønsker / behov for endring av levevaner.
  • Frisklivstrening – trening i gruppe ute og inne, tilpasset nivå til deltakerne
  • Frisklivsresept – 12 ukers kurs med ukentlige temasamlinger og treninger, et tilbud til deg som ønsker å endre livsstil knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk.
  • Bra mat for bedre helse - et kurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg.
  • Sov godt søvnkurs – et kurs som tar opp temaer om søvn, søvnvansker, søvnvaner og holdninger til søvn.
  • Kurs i belastningsmestring (KIB) – et kurs hvor man jobber med å kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil.
  • Tankevirus – et kurs med fokus på hvordan oppmerksomheten og tankene påvirker humøret og handlingene våre.
  • Sterk og stødig – treningsgruppe for seniorer med fokus på styrke og balanse.

Hvem kan delta?

Alle som ønsker og trenger hjelp til å komme i gang med livsstilsendring.

Trenger du henvisning?

Lege, annet helsepersonell og NAV kan henvise deltakere til Frisklivssentralen. Du kan også kontakte oss på eget initiativ.

Aktivitetsoversikt

 

Kurs

Oppstart

Sted

Antall samlinger

Dager

Frisklivsresepten

Frisklivsresepten

Vinter/ vår 2021

Frisklivssentralen og Sanden treningssenter

12 uker

Tirsdag

Torsdag

 

Frisklivstrening

Frisklivstrening Mandal

Går hele høsten

Lysthuset, Furulunden

 

Mandager 14.00-15.00

 

Går hele høsten

Sanden treningssenter

 

Onsdager 14.00-15.00

Frisklivstrening Vigeland

Går hele høsten

Vigeland ungdomsskole

 

Mandager 14.20-15.20

 

Går hele høsten

Vigeland ungdomsskole

 

Onsdager 15.00-16.00

 

Går hele høsten

Lysløypa Vigeland

 

Torsdager 15.00-16.00

Frisklivstrening Marnardal

Går hele høsten

Utetrening - forskjellige oppmøtesteder

 

Tirsdager 10.00-11.00

 

Går hele høsten

Laudal gymsal

 

Torsdager 14.00-15.00

Lærings- og mestringskurs

Bra mat for bedre helse

Vinter/ vår 2021

Frisklivssentralen

5

 

Søvnkurs

Vinter/ vår 2021

Frisklivssentralen

5

 

Kurs i belastningsmestring (KIB)

 

Frisklivssentralen

10

 

Tankeviruskurs

11. november 2020

Frisklivssentralen

3

Onsdager 16.00-18.00

Andre tilbud

Sterk og stødig Mandal

Går hele høsten

Kirkesenteret, gågata Mandal

Følger skolens ferie og fridager

Mandager 10.15-11.15

Sterk og stødig Marnardal

Går hele høsten

Laudal gymsal

Følger skolens ferie og fridager

Tirsdager 11.30-12.30

Sterk og stødig Vigeland

Oppstart våren 2021

 

 

 

 

Andre aktiviteter

Frisklivssentralen har en oversikt over tilbudet til frivillige og private aktører i Lindesnes kommune, og kan hjelpe deg med å finne et aktivitetstilbud som passer for deg.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.