Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer - kunngjøringer

Kunngjøring av planvedtak

Lindesnes kommune melder om følgende planvedtak som er gjort den siste tiden. Dette er enkeltvedtak som kan påklages. Klagefrist er 14. november 2020. 

Oppstart av planarbeid - detaljregulering for del av nedre Malmø, delområde BFK6

ARK.NET AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for delområde 06 i reguleringsplan for Nedre Malmø jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Frist for innsending av merknader er 16. november.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt markert med blå farge og omfatter eiendommen Keiser Nicolaus gate 4 og 6b med gårdsnr. 170 og bruksnr. 386, i Lindesnes kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.
1