Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer - kunngjøringer

Høring om boplikt - nedsatt konsesjonsgrense

Kommunestyret har vedtatt forslag til ny forskrift for boplikt og nedsatt konsesjonsgrense i Lindesnes kommune. Formålet er å hindre at boliger benyttes som fritidsboliger. Forskriften er nå til høring, slik at du kan si din mening. Frist for innsending av merknader er 17. juli. 

Kart

Offentlig ettersyn - detaljregulering for Marnarkrysset

Lindesnes kommune har i Utvalget for drift og forvaltning 14. april 2020 besluttet å legge forslag til detaljregulering for Marnarkrysset ut til offentlig ettersyn. Frist for innsending av merknader er 11. juli 2020.

Gjeldende område markert i kart
1