Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer - kunngjøringer

Høring om nærskolerett og skolekretsgrenser

Forslag til ny veileder for praktisering av nærskoleretten og nye skolekretsgrenser i Lindesnes kommune er nå ute på høring. Du er velkommen til å komme med innspill. Høringsfrist: 3. juni 2022. 

De nye skolekretsgrensene vil gjelde for elever som flytter til kommunen etter 1. november 2022 og for alle elever som skal starte i 1. og 8. klasse høsten 2023. Skolekretsgrensene har ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at elever som allerede har begynt på en skole, kan fortsette på samme skolen, uavhengig av nye skolekretsgrenser.

Høring om skolekretsgrenser og nærskolerett

Plan til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Sørlandshaven

Utvalg for drift og forvaltning har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Sørlandshaven ut til offentlig ettersyn. Området inngår i dag i reguleringsplan for Krossen fra 2012, med krav om detaljregulering før tiltak kan påbegynnes.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kolonihage på Krossen i Holum.

Frist for å komme med innspill er 4. juni 2022.

Plankart - Sørlandshaven