Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer - kunngjøringer

Offentlig ettersyn - detaljregulering for tilførselsvei Greipsland - Ime

Planarbeidet for prosjektet E39 Mandal øst – Mandal by er delt i to detaljreguleringer, E39 Mandal øst - Greipsland (del 1) og gjenstående strekning på tilførselsvei Greipsland – Ime (del2). 

Det er del 2 som nå legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innsending av merknader er 25. april 2020.

E39-Greipsland-Ime

Lokal høring - forslag til nytt verneområde for hummer

En arbeidsgruppe nedsatt av gamle Mandal kommune har utarbeidet tre alternative forslag til verneområde for hummer. Områdene som foreslås er Kjorten, Stussøy og Kneblingene. Bare et av disse skal velges ut.

Frist for innspill er 4. mai 2020

Hummer
1