Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronavirus

Her har vi samlet aktuell informasjon om koronavirus, vaksinasjon og tiltak.
Bestill time til vaksinering | Bestill koronatest | Nyhetsoversikt | Alt om korona

Høringer - kunngjøringer

Anskaffelse bilvedlikehold

Lindesnes kommune har lyst ut konkurranse om bilvedlikehold/bilreparasjoner på Doffin.

man-362150__480

Varsel om oppstart av planarbeid for ulike delområder i Sandnesheia boligområde

I Sandnesheia planlegges store boligområder. Dette er avklart i overordnet reguleringsplan for Sandnesheia boligområde.

Nå starter Asplan Viak arbeidet med detaljregulering for flere delområder for bolig. Disse delområdene varsles samtidig, men vil ha ulik framdrift. 

Frist for innsending av merknader er 13. august 2021.

Planområde - Sandnesheia

Plan til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Egeland boligfelt

Utvalg for drift og forvaltning har vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Egeland boligfelt ut til offentlig ettersyn. Området inngår i dag i en eldre reguleringsplan fra 1995. Ny detaljreguleringsplan erstatter denne i sin helhet. Hensikten med detaljreguleringen er å kunne fortette med flere boenheter i boligfeltet og å anlegge molo i båthavn.

Frist for å komme med innspill er 20. august 2021

Planforslag som nå er ute til offentlig ettersyn.

Plan til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Hestehaven

Detaljreguleringsplan for Hestehaven legges ut til nytt offentlig ettersyn. Planen var ute til offentlig ettersyn i 2019. I samarbeid med NVE er det nå lagt inn en hensynssone som viser hvor flomvoll er planlagt plassert. Det er også lagt inn nye bestemmelser i forhold til flomsikring. Planen sendes derfor ut på nytt offentlig ettersyn.

Frist for innsending er 20. august 2021.

Planforslag som nå er ute til offentlig ettersyn.

Nedre Malmø - høring av forslag til reguleringsendring

Lindesnes kommune har fått utarbeidet et forslag til endring av reguleringsplan for Nedre Malmø.

Endringen skal legge til rette for nedkjøring til felles parkeringsanlegg under bakken ved Buen/Mandal hotel/NAV-bygget. I tillegg ønsker kommunen å endre et «skal-krav» til et «kan-krav» i bestemmelsene i forhold til en bom som er plassert i Sandskargata der nevnte gate krysser Keiser Nicolaus gate.

Frist for innsending av merknader er 6. august 2021. 

Nedre Malmø - illustrasjon, reg.forslag
1