Type nødsituasjon

Slike nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde.

Hvis boligen din er blitt ubeboelig grunnet brann o.l, må du kontakte ditt forsikringsselskap for å se om det er dekning for erstatningsbolig i forsikringen.

Hva kan du få?

NAV skal finne et konkret og tilgjengelig botilbud. Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen selv, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

Du kan få opphold i de boliger i kommunen som er ment for dette formålet.

NAV skal sikre at det midlertidige botilbudet er forsvarlig. Kravet til botilbud er strengere hvis det er barnefamilier eller ungdom som skal benytte botilbudet. Les om krav til midlertidig botilbud.

Hvor lenge kan du få?

Et midlertidig botilbud skal hjelpe deg i en akutt situasjon, og bør kun unntaksvis vare mer enn 3 måneder. NAV skal gi deg råd og veiledning for å hjelpe deg til et varig botilbud.