Type sak Saksbehandler

Seksjonering

 • Bjørg Gjerdahl (Geodata)

Utslippssaker/ forurensing

 • Jan Inghard Thorsen
 • Harald Martin Storaker
 • Maria Teland

Strandsone

 • Jan Inghard Thorsen
 • Maria Teland

LNF-områder 

 • Harald Martin Storaker (unntatt i 100-metersbeltet), Maria

Bevaring

 • Robert Helle

Reguleringsplaner (alle utenom de som er konkret fordelt)

 • Veronika Tendeland
 • Silje Bang Hetlevik
 • Bjørg Reme Johannessen

Harald Martin Storaker

 • Områder avsatt til LNF-formål
 • Kommunedelplanen for Mandalselva

Maria Teland

 • Områder avsatt til LNF-formål
 • Strandsonesaker

Jan Inghard Thorsen

 • Strandsonesaker
 • H-områder i kommuneplanen
 • Reguleringsplanene for Tregde, større disposisjonssaker i 100-mb i regulerte områder
 • Tilsyn

Robert Helle

 • Bevaringsområdene – i hele kommunen
 • Tiltak i Mandal sentrum; herunder Vestnes, Malmø, Kleven, Skinsnes
 • Tilsyn

Silje Bang-Hetlevik

(jobber kl. 09:00 -14:30 hver dag, fri hver onsdag)

 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært boligplaner i gamle Mandal, samt Marnardal)

Veronika Tendeland

 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært hytteplaner i gamle Mandal)

Bjørg Reme Johannessen

(fri hver fredag)

 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært i gamle Lindesnes)

Amalie Bjørnestad

 • Ulovligheter
 • Tyngre dispensasjonssaker og naboutfordringer

Katharina Kongevold

 • Ulovligheter
 • Tyngre dispensasjonssaker og naboutfordringer