Hva kan kreftkoordinator hjelpe med?

  • Samtaler.
  • Råd og veiledning om diagnose, behandling og rehabilitering. 
  • Har oversikt over tilbud og tjenester i og utenom kommunen.
  • Bidra til koordinering mellom sykehus, kommune og fastlege.
  • Oppfølging av barn og unge som er rammet av kreft i familien.
  • Bidra til gode rutiner i kreftomsorgen i kommunen.

Kreftkoordinator er spesialsykepleier i kreftomsorg og har erfaring fra kreftomsorg i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Hvem kan få hjelp?

Kreftpasienter og pårørende

Hvordan få hjelp av koordinator?

  • Tjenesten er et lavterskeltilbud (gratis) og krever ingen vedtak eller tjeneste fra kommunen.
  • Du kan selv ta kontakt eller be fastlege, sykehus eller andre om å ta kontakt for deg.

Kreftkoordinator er tilgjengelig på telefon, samtaler på kontor (etter avtale) eller kommer på hjemmebesøk.