Hva koster det?

  • Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av bystyret. Opphold i skolens ferie- og fridager har egne satser, og inngår ikke i de faste oppholdssatsene.
    Oversikt over hva du må betale finner du nede på siden under PRISER.
  • Det kan bli avkrevd ekstra betaling dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid.
  • Skjer ikke innbetalingen innen fristen kan plassen bli sagt opp.
  • For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5.-7.klasse skal det ikke innkreves egenbetaling fra foreldre.

Søskenreduksjon og redusert betaling

Søskenreduksjon

Det gis 20% søskenmoderasjon på for yngste barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Foreldre må søke på eget digitalt skjema i IST/Oppvekstportalen.


Redusert betaling for barn i heltid i SFO på 1. og 2.trinn

Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for sin SFO-plass.

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å bruke søknadsskjema og legge ved siste utgitte selvangivelse. Søknadsskjema er under utvikling, og snart klart. Du vil finne det nede på siden under SKJEMA når det er klart.

Søknadsskjema for redusert betaling må leveres fra foresatte innen 1. juni for opptak til høsten, ellers fortløpende (dvs. gjelder fra mnd. etter innkommet søknad).

Fritak for betaling

Fritak kan søkes i særskilte tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom hos barnet. Søknad med dokumentasjon sendes skolen. Ferie gir ikke grunnlag for fritak.

Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Dersom barnet har delt bosted og bytte av fakturamottaker ønskes skal det sendes melding til skolen om dette. Ny fakturamottaker bør også bekrefte dette.