• Tove Karlsen (ekstern prosjektleder fra HRP) er overordnet prosjektleder med hovedansvar for framdrift og økonomistyring.
  • Tone Hinna Hovdenak (prosjektleder for velferd, Lindesnes kommune) er brukerkoordinator i byggeprosjektet.
  • Per Ivar Jahnsen (prosjektleder for teknisk drift, Lindesnes kommune) ivaretar samspillet med teknisk drift i byggeprosjektet.