Har du lyst til å:

  • være i fysisk aktivitet?
  • bli sterkere og stødigere?
  • trene i gruppe sammen med andre?

Tid, sted - oppstart

Sterk og stødig Mandal

Oppstart: går hele våren
Tidspunkt: Mandager kl 10.15 – 11.15
Sted: Kirkesenteret, gågata Mandal


Sterk og stødig Marnardal

Oppstart: 14. januar
Tidspunkt: Tirsdager kl 11.15 – 12.15
Sted: Laudal gymsal


Sterk og stødig Vigeland

Oppstart: våren 2020
Tidspunkt: TBA
Sted: TBA