Har du lyst til å:

  • være i fysisk aktivitet?
  • bli sterkere og stødigere?
  • trene i gruppe sammen med andre?

Tid, sted - oppstart

Sterk og stødig Mandal

Oppstart: Går hele høsten
Tidspunkt: Mandager kl 10.15 – 11.15 (følger skolens ferie og fridager)
Sted: Kirkesenteret, gågata Mandal


Sterk og stødig Marnardal

Oppstart: Går hele høsten
Tidspunkt: Tirsdager kl 11.30 – 12.30 (følger skolens ferie og fridager)
Sted: Laudal gymsal


Sterk og stødig Vigeland

Oppstart: Oppstart våren 2021 (vil følge skolens ferie og fridager)