Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Kontonummeret over erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonummer.