Våre avdelinger

  • Avdeling Ung Voksen
  • Avdeling - over 30 år
  • Avdeling for økonomi
  • Avdeling for marked
  • Avdeling for integrering: avdelingen har ansvar for bosetting av flyktninger og oppfølging/tilrettelegging av introduksjonsprogrammet til nyankomne flyktninger.