Heidi Sæves Thorbjørnsen
Heidi Sæves Thorbjørnsen

Avdeling Ung Voksen

Avdelingsleder Heidi Sæves Thorbjørnsen

André Thomassen
André Thomassen

Avdeling - over 30 år

Avdelingsleder André Thomassen

Ellen Nedregård Isaksen
Ellen Nedregård Isaksen

Avdeling for økonomi

Avdelingsleder Ellen Nedregård Isaksen

Helge Hogganvik
Helge Hogganvik

Avdeling for marked

Avdelingsleder Helge Hogganvik

Vibeke Fjelldal Hansen
Vibeke Fjelldal Hansen

Avdeling for integrering

Integreringsavdelingen har ansvar for bosetting av flyktninger og oppfølging/tilrettelegging av introduksjonsprogrammet til nyankomne flyktninger.

Avdelingsleder Vibeke Fjelldal Hansen