Hvordan søke, endre eller si opp plass i SFO

Du kan søke, endre eller si opp din plass i SFO via Oppvekstportalen.

Klikk her for å søke, endre eller si opp SFO-plass

Endring av plass

Endringer for kommende skoleår må skje innen 01.05 hvert år.

Oppsigelse/reduksjon av plass

Ved oppsigelse eller reduksjon av plass betales det for inneværende og påfølgende måned.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket i august  er 1. mars. 

Krav til søker

  • Du kan søke om SFO plass i kommunen uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bosted i kommunen ved oppstartdato.
  • Du må oppgi epostadresse og mobilnummer, samt fødsels- og personnummer på fakturamottaker.
  • Oppgi ønsket startdato. Ved hovedopptaket er oppstart 1. august. Dersom søknad sendes etter skolestart om høsten, må oppstartsdato avklares med SFO-leder

Søknadsbehandling

Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen eventuelt blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt hvert skoleår. 

Barn med spesielle behov må søke om nytt opptak ved overgang til 5. årstrinn.