Alle kommuner skal ha en oversikt over​

  • befolkningens helsetilstand ​
  • helsens fordeling i befolkningen ​
  • faktorer som påvirker helsen og ulikhet i helse (helsefremmende, beskyttende og risikofaktorer)
  • ​årsaker og sammenhenger 

Alle kommuner er pålagt å ha oversikt over befolkningens helse, og fordelingen av faktorer som påvirker helse positivt og negativt. Planstrategien etter plan og bygningsloven skal legge denne kunnskapen til grunn og drøfte folkehelseutfordringer med tanke på hvordan kommunens planer evner å møte utfordringene.

Nytt for denne utgaven er at oversikten er digital. Det gjør kunnskapen mer tilgjengelig og oppdatert for innbyggere, politikere og ansatte. Dette er første utgave som publiseres offentlig. Kunnskapsoversikten er et dynamisk verktøy som skal utvikles for å bli et godt verktøy for kommunal planlegging og styring. 

Les Kunnskapsoversikten 2024-27 her