Ved hogst må det avsettes skogfond for å sikre penger til å etablere ny skog. Satsen er valgfri fra 4-40% av tømmerverdien. Ordningen innebærer redusert skatt og er derfor gunstig når den benyttes på riktig måte.

Mer informasjon om skogfondsordningen finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Du finner en link til nettsiden under Lenker.