Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arbeid og hospitering innen helse- og omsorg

Sommerbonusordning

Lindesnes kommune har bonus for vikarer med helse- og sosialfaglig utdanning, og som binder seg til å jobbe minst fem uker sammenhengende i aktuell ferieperiode for å dekke opp bemanningsplanen.

Bonusordning

Hospitering

Hospitering er når en person enten deltar i eller følger arbeidet i en annen jobb – eller på en annen arbeidsplass – enn der han eller hun er ansatt. 

Ansatte ved Sørlandet sykehus (SSHF) kan i Lindesnes kommune hospitere forskjellige steder innen Velferd, helse og omsorg. Ansatte i Lindesnes kommune kan hospitere på ulike avdelinger på SSHF.

Praksis i Velferd

Alt personell i våre helse- og omsorgstjenester som skal ha pasientkontakt må før oppstart fylle ut et skjema med en egenerklæring om MRSA og tuberkulose. Skjemaet skal leveres sammen med aktuell dokumentasjon til arbeidsstedet samme dag som du begynner.