Taksering og utskriving av eiendomsskatt

Det gjøres nå forberedelser til taksering og utskriving av skatt. Det vil komme mer informasjon om eiendomsskatt på kommunens hjemmeside fremover.

 • Brev med informasjon om takst og skatt blir sendt ut til alle skatteytere i slutten av februar 2020. 
 • Takstene fastsettes av sakkyndig nemnd i henhold til retningslinjer for skattetaksering for Lindesnes kommune.
 • Skattelister med informasjon om takst og skatt for alle skattepliktige eiendommer blir lagt ut til offentlig ettersyn på innbyggertorvene og kommunens nettside.
 • Listene er forventet offentliggjort i slutten av februar og vil være tilgjengelige i 6 uker.

Klage

 • Klagefristen er seks uker etter at listene legges ut til offentlig ettersyn. Listene offentliggjøres innen 1. mars.
 • En klage må inneholde eiendommens gårds- og bruksnummer, og signeres av eier (hjemmelshaver). Klagen bør begrunnes.
 • En klage kan medføre at taksten opprettholdes, settes ned eller opp.
 • Klage på takst rettes til kommunen. Elektronisk klageskjema vil være tilgjengelig på kommunens nettside.
 • Klage på takst på boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten skal rettes til Skatteetaten.

Betaling

Du bør betale fakturaen selv om du har klagd på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.

Fakturering

 • Du får regning på eiendomsskatt fire ganger i året, med forfall i april, juni september og november.
 • Eiendomsskatt faktureres sammen med andre kommunale avgifter, men 1. termin blir fakturert for seg selv.
 • Eiendomsskatt mellom kr 50 og kr 300 faktureres en gang årlig
 • 1. termin for kommunale avgifter har forfall i mars

Takst

Eiendomsskatten har vært ulik i de tre kommunene som nå er sammenslått. 

 • I 2020 vil alle skattepliktige eiendommer få ny takst. Dette for at taksten skal være beregnet på likt grunnlag for like eiendommer.
 • For boliger som har boligverdi fra skatteetaten (formuesgrunnlag) vil denne verdien være takstgrunnlaget.
 • Skattesatsene vil være ulike i en overgangsperiode frem til 2022. Fra 2023 vil det være like skattesatser på like eiendommer. Dette bestemmes av eiendomsskatteloven.

Eiendomsskatt i tidligere Lindesnes kommune i 2020

Skattesats for bolig- og fritidsbolig økes fra 2,3 ‰ i 2019 til 2,53 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er 5,5 ‰.

Eiendomsskatt i tidligere Mandal kommune i 2020

Skattesats for bolig- og fritidsbolig er uendret på 3 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer behandles i kommunestyret 13. februar 2020.

Eiendomsskatt i tidligere Marnardal kommune i 2020

Skattesats for bolig- og fritidsbolig er på 1 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er 7 ‰.