Syn- og hørselskontakter

Trenger du hjelp til å søke?

  • Avdeling Vestnes, Halse, Holum eller Malmø kontakt syn- og hørselskontakt: telefon 945 05 949
  • Avdeling Lindesnes eller avdeling Marnardal kontakt syn- og hørselskontakt: telefon 950 52 777