Barn er en sårbar gruppe, og de har behov for tilpasset informasjon og veiledning. Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer, ruser seg eller dør. Mange barn forteller at de er redde og ensomme. Redselen handler ofte om å ikke vite. Når familien snakker om sykdommen, skaden, dødsfallet eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer.

Snakk gjerne med de ansatte i barnehagen, læreren på skolen eller helsesykepleier slik at de kan bistå med god og konkret informasjon tilpasset barnets alder og modenhet. De har også oversikt over ulike tilbud for barn.

Helsenorge.no finnes en egen nettside med god informasjon om barn som pårørende. Her er en filmsnutt om det å være barn som pårørende.

 

 

På Helsenorge.no finner du også et nyttig informasjonsskriv utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende - BarnsBeste.

www.kriser.no kan du lese mer om reaksjoner og behov barn og unge kan ha i en krisesituasjon.