Etterlattes behov

Etterlattes behov for profesjonell bistand varierer, avhengig av relasjonen til avdøde, eksponeringen de har vært utsatt for og den enkeltes beskyttelsesfaktorer. Norske og internasjonale studier viser at så mange som 80–90 prosent av etterlatte ved selvmord i varierende grad opplever behov for ulike former for profesjonell hjelp.

Hjelpetilbud for etterlatte ved selvmord: