Hvem kan søke?

  • Du må ha lovlig opphold i Norge og søke hjelp der du oppholder deg.
  • For personer under 30 år er det krav til yrkesrettet aktivitet for å motta sosialhjelp. Det betyr for eksempel tiltak i regi av NAV, aktivt jobbsøk eller lignende. 

Hva kan du søke om?

Sosialhjelp deles i supplerende sosialhjelp over tid og nødhjelp som er bistand i akuttsituasjon dersom man ikke har mat. 

Sosialhjelp innvilges til dekning av basale behov som husleie, strøm, helsehjelp og livsopphold. I familier med barn tas særlige hensyn i vurderingene og det kan for eksempel dekkes fritidsaktiviteter til barn.

Dokumentasjon på inntekter og utgifter må vedlegges, samt husleiekontrakt og ev lånedokumenter. 

Slik søker du

Logg deg inn via ID-porten, og søk digitalt.

Dokumentasjon på inntekter og utgifter må vedlegges/lastes opp, samt husleiekontrakt/lånedokumenter.

Hvor lang tid før du får svar?

Saksbehandlingstid for økonomisk sosialhjelp

Vanlig saksbehandlingstid er tre uker. Hvis det går ut over den tiden skal du få et foreløpig svar. Hvis du ikke har levert all nødvendig dokumentasjon kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din. 

Når vi har behandlet søknaden din får du et vedtak som du må lese nøye. Ofte vil vi stille ett eller flere krav til deg i vedtaket som du må oppfylle. Hvis du mener at vedtaket er feil kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket.

Saksbehandlingstid for matpenger (tidligere kalt Nødhjelp)

Ved søknad om matpenger får du svar senest dagen etter du søkte. Hvis du leverer og dokumenterer søknaden din før kl 12 på fredager vil du normalt få svar samme dag.