Varsling etter geografisk område

Varslingssystemet er koplet opp mot kommunens kart. Vi kan derfor raskt varsle alle som bor i et geografisk område.

Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner. Det kan også sendes e-post til din digitale postkasse.

Hva kreves av deg for å kunne motta varsling?

Sårbare abonnenter

Sårbare abonnenter er bedrifter, særlig de som er avhengige av vann, strøm, teknisk infrastruktur for å drive sin virksomhet. Det kan blant annet være: 

  • alders- og sykehjem
  • leger
  • tannleger
  • barnehager
  • skoler
  • næringsmiddelprodusenter
  • restauranter
  • kaféer

På varslemeg.no kan du registrere din bedrift i en kategori, for eksempel at det er en eldrebolig, barnehage eller annen type bedrift. Ut fra kategorien kan din bedrift bli merket som sårbar. I en krise- og beredskapssituasjon kan kommunen velge kun å varsle sårbare abonnenter eller sende et eget varsel til denne gruppen. Dersom du er registrert som en sårbar abonnent, vil kommunen kunne se dersom du ikke mottar varselet.