Hvor har du lov å telte?

Du kan, med noen forbehold, sette opp telt i utmark. Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område. Det samme gjelder overnatting i båt ved tilrettelagt fortøyningsplass. Overnatting med bobil eller campingvogn er ikke tillatt.

På innmark kan du bare telte hvis du har fått tillatelse fra grunneier eller bruker av eiendommen

Områder i Lindesnes hvor du ikke har lov å telte

 I Furulunden og Risøbankområdet er telting ikke tillatt utenom campingplassen. 

Når du nyter naturen på telttur, husk å

  • rydde på teltplassen og ta med deg søppelet ditt hjem
  • hvis du har tent bål - forsikre deg om at det er slukket
  • vise varsomhet når du ferdes på fjellet og i skogen
  • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden
  • ikke forstyrre husdyr på beite
  • respektere andre brukere av naturen