Hvor har du lov å telte?

Du kan, med noen forbehold, sette opp telt i utmark. Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område. Det samme gjelder overnatting i båt ved tilrettelagt fortøyningsplass. Overnatting med bobil eller campingvogn er ikke tillatt.

På innmark kan du bare telte hvis du har fått tillatelse fra grunneier eller bruker av eiendommen

Hvor har du ikke lov å telte?

Telting er ikke tillatt utenom campingplasser følgende steder: 

Når du nyter naturen på telttur, husk følgende

  • å rydde på teltplassen og ta med deg søppelet ditt hjem
  • at det 15. april – 15. september er forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og annen utmark   
  • å bruke etablerte grillplasser for å beskytte og bevare svaberg   
  • hvis du har tent bål - forsikre deg om at det er slukket
  • vise varsomhet når du ferdes på fjellet og i skogen
  • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden
  • ikke forstyrre husdyr på beite
  • respektere andre brukere av naturen